ಅಮು ಭಾವಜೀವಿ ಮುಸ್ಟೂರು (@amubvjv)

Yesterday

#ಅಮ ುಭಾವಬುತ್ತಿ 62 ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲೂ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಸಮಾಜದಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾತಿಯ ದಟ್ಟ ಛಾಯೆ ಇದೆ ಅಮು ಭಾವಜೀವಿ Read my thoughts on @YourQuoteApp #yourquote #quote #stories #qotd #quoteoftheday #wordporn #quotestagram #wordswag #wordsofwisdom #inspirationalquotes #writeaway #thoughts #poetry #instawriters #writersofinstagram #writersofig #writersofindia #igwriters #igwritersclub

0 comments